Periode Project
februari 2007 ~ heden

Sapenta ontwerpt, realiseert, implementeert en onderhoud voor Van Aalten Holding BV de Nemorelax Global Registration and Marketing System (GRMS) webapplicatie als ondersteuning voor de on-site Nemorelax suites op o.a. luchthavens.

De (GRMS) webapplicatie stelt geautoriseerde medewerkers van Nemorelax overal ter wereld in staat om online voorgedefinieerde rapportages te genereren. Deze rapportages bevatten (statistische) gebruiksinformatie, die gebruikt kan worden voor marketing en CRM doeleinden.

De Nemorelax GRMS webapplicatie maakt het tevens mogelijk, dat klanten van Nemorelax wereldwijd (global exposure) via Internet hun eigen gebruiksgegevens kunnen inzien en, indien gewenst, hun persoonlijke details kunnen aanpassen.

Functie
• Projectmanager Persoonlijke dienstverlening
Rapporterend aan Leiding gevend aan
• Opdrachtgever • Team van ontwerpers, ontwikkelaars en testers
Competenties
Plan van Aanpak, Planning, Risicomanagement, Aansturing van teamleden, Voortgangrapportages, Overdracht aan beheerorganisatie

Omschrijving
 • De projectmanager draagt zorg voor het aansturen van zijn team ontwerpers, ontwikkelaars en testers.
 • De projectmanager is verantwoordelijk voor de overdracht van de gerealiseerde producten aan de beheerorganisatie.
 • De projectmanager is verantwoordelijk voor het tijdig en accuraat rapporteren van de voortgang aan de opdrachtgever.Periode Project
januari 2006 ~ augustus 2007

Binnen de afdeling C/ICT-Systeemintegratie worden integratievragen vanuit de business in projectvorm gerealiseerd. Als een van de projectmanagers in het projectteam C/ICT-SI zorgen, dat de toegewezen projecten on-time en binnen budget worden gerealiseerd, in productie genomen en opgeleverd aan Beheer-SI.

Functie Branche
• Projectmanager • Sociale Zekerheid (UWV)
Rapporterend aan Leiding gevend aan
• Klantcontactmanager • Team van ontwerpers, ontwikkelaars en testers
Competenties
Plan van Aanpak, Planning, Risicomanagement, Aansturing van teamleden, Voortgangrapportages, Overdracht aan beheerorganisatie

Omschrijving
 • Projecten binnen C/ICT-SI realiseren integratie tussen vraag- en bronsystemen met behulp van protocollen als webservices (request-response) en messaging ((meldingen van) mutaties) via het SysteemIntegratie Platform.
 • De projectmanager draagt zorg voor het aansturen van zijn team ontwerpers, ontwikkelaars en testers. Hierbij worden met name in het ontwikkeltraject medewerkers van externe leveranciers gebruikt.
 • De projectmanager is verantwoordelijk voor de overdracht van de gerealiseerde producten aan beheer volgens de acceptatieeisen die Beheer-SI stelt.
 • De projectmanager is verantwoordelijk voor het tijdig en accuraat rapporteren van de voortgang aan de opdrachtgever.Periode Project
juni 2005 ~ december 2005

De afdeling C/ICT-SI is gekanteld van een programma naar een lijnorganisatie. Alle producten, die SI biedt aan de business om koppelingen over het SI Platform te realiseren worden nu beheerd door Product Managers. 

Functie Branche
• Product manager Biztalk • Sociale Zekerheid (UWV)
Rapporterend aan Leiding gevend aan
• Projectmanager
Competenties
MS BizTalk Server 2004, VB.NET, VBScript, XML, Webservices
Omschrijving
 • Functioneel beheer van alle MS BizTalk producten van het SIP: Frontend Integratie Platform (FIP), Communicatie en Transformatie Server (CTS-BizTalk), Generieke SIP producten (UwvML BizTalk componenten)
 • Functioneel beheer van alle 3GL (C#) producten van het SIP: Centrale Raadpleegvoorziening (CRV), Communicatie en Transformatie Server (CTS+)
 • Ontwerp van de BizTalk omgeving t.b.v. het nieuwe centrale UWV rekencentrum bij IBM in Brussel
 • Tactische en strategische processen (laten) uitvoeren voor de eigen producten t.b.v. het SIP op basis van stuurgegevens (rapportages) uit de Problem en Availability Management processenPeriode Project
mei 2004 ~ mei 2005

Real-time B2B/EAI Integratie van bestaande en nieuwe systemen van een dienstverlenende organisatie a.g.v. fusie van 6 organisaties tot 1 m.b.v. MS BizTalk Server 2004

De diverse projecten (zie Omschrijving) worden vanuit de (behoefte van de) “business” geďnitieerd. De projecten worden uitgevoerd door het Programma Systeem Integratie.

Functie Branche
• Integratie Specialist • Sociale Zekerheid (UWV)
Rapporterend aan Leiding gevend aan
• Projectmanager
Competenties
MS BizTalk Server 2004, VB.NET, VBScript, XML, Webservices
Omschrijving
 • Ontwerpen (FO én TO), ontwikkelen en implementeren van Centrale Raadpleegvoorziening ŕ routeren van (vraag)berichten naar juiste Doel Complex Systeem (Back Office) + aggregeren en ontdubbelen van response
 • Ontwerpen (FO én TO), ontwikkelen en implementeren van Frontend Integratie Platform koppeling tussen CWI en UWV betreffende meldingen: Vooraankondiging WW, Kennisgeving WW en Reďntegratieadvies
 • Ontwerpen (FO én TO), ontwikkelen, implementeren en testen van real-time interactieve Communicatie en Transformatie Server koppeling via Websphere MQ tussen E-SMF (Medische Beoordeling) en BRS-Wettelijk betreffende interactieve raadplegingen: Beoordelingsresultaat en ArbeidsverhoudingPeriode Project
2003 ~ 2004

CRM implementatie

Functie Branche
• Systeem Engineer ICT (Astis)
Rapporterend aan Leiding gevend aan
• ProjectLeider
Competenties
Talisma
Omschrijving
 • Implementatie van CRM pakket Talisma voor interne sales organisatiePeriode Project
2003 ~ heden

Real-time B2B Integratie van logistieke onderneming met diverse klanten mbv MS BizTalk Server 2002

Functie Branche
• Integratie Specialist Logistiek (DJ Middelkoop & Zn Nieuw Vennep BV)
Rapporterend aan Leiding gevend aan
• IT Manager
Competenties
MS BizTalk Server 2002, VB6, VBScript, ASP, HTML, XML
Omschrijving
 • Ontwerpen, ontwikkelen en implementeren van koppelingen met de backoffice (Plan & Go)
 • Ontwerpen, ontwikkelen en implementeren van koppelingen met de frontoffice (website tbv automatische invoer van transportopdrachten)
 • Configuratie en implementatie van Plan & Go (order & planning applicatie voor logistieke ondernemingen)
 • Ondersteuning op het gebied van technisch en applicatief beheer


am2pm ICT projectmanagement | Eerste Oosterparkstraat 85  1091 GW  Amsterdam | mobiel: +31 6 20634391